Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Valdag!

Idag mina vänner är det dagen då alla med rösträtt i sverige har exakt lika mycket makt. Makten att tala om vilken väg Sverige ska gå på de närmaste fyra åren. Nu är det upp till dig att använda rösträttern till att välja det just du tror på. Jag kommer att rösta för jobb till ungdomar, miljön och för ett företagsvänligt Sverige. Mitt val är Centerpartiet och för ett förnyat förtroende för alliansregeringen.

Använd din röst annars gör någon annan det åt dig!

Annonser

You tube

Här kan ni se en You tube film om varför jag tycker att ni ska rösta på mig och Centerpartiet

Nu är nedanstående insändare publicerad!

Vad vill Alvesta Alternativet egentligen?

Jag tycker det är mycket anmärkningsvärt att Alvesta Alternativet inte vill se en utveckling i Vislanda när nu äntligen både kommun, region och stat satsar flera miljoner kronor på orten i form av tågtrafik. Denna gemensamma satsning tror jag blir en viktig kugge i Vislandas framtida utveckling både som boendeort och arbetsort. Men om ovannämnda parti får som de vill kommer andra viktiga kuggar i samhället att utarmas eller rent av att läggas ned. Det jag främst tänker på är att Alvesta Alternativet går till val på att lägga ned högstadiet i både Vislanda och Moheda och flytta all 7-9 verksamhet till gymnasieskolan i Alvesta.

Argument som förts fram i debatten är att kvaliteten skulle vara sämre på dessa mindre F-9 skolor. Detta är något som är en direkt lögn. Ytterligare ett argument som Alvesta Alternativet fört fram är behovet att fylla tomma lokaler på gymnasieskolan i Alvesta. För det första undrar jag om de räknat med att Allbo Lärcenter finns i just dessa lokaler vilka har haft en kraftig expansion de senaste åren. För det andra vad har de tänkt göra med de tomma klassrummen som blir i Vislanda? Min fråga till Lars-Olof Franzen, är det bättre med tomma lokaler i Vislanda än i Alvesta?

Alvesta Alternativet påstår sig vara intresserade av Alvesta kommuns ekonomi och sätter det i centrum. Jag delar givetvis deras uppfattning om att det är viktigt för en kommun att ha en stabil ekonomi som klarar av de saker som kommunmedborgaren eftersöker, men vägen till en stabil och trygg ekonomi varierar kraftigt. Enligt mig finns två vägar man kan välja. Den ena handlar om att stirra sig blind på de pengar man har och försöker anpassa verksamheten efter det. Den andra vägen handlar om att våga göra satsningar som initialt kostar pengar men som i förlängningen drar in pengar till det gemensamma, genom att fler väljer att bosätta sig i kommunen. Jag tror inte fler väljer att flytta till kommunen genom att lägga ner två väl fungerande F-9 skolor. Alvesta kommun behöver långsiktiga satsningar som gör kommunen attraktiv.

Som vi alla vet är det val den 19 september. Då avgör du vilken politik som du tror på. Är det en politik som enbart gynnar Alvesta tätort eller är det en politik som även ser nödvändigheten i att ha fungerande verksamhet utanför 50-skyltarna i Alvesta. Jag tror på en politik som jobba för tillväxt i hela kommunen, därför kommer jag att rösta på Centerpartiet den 19 september.

Thomas Haraldsson

Centerpartiet

Vislanda

Personvalsfolder

I dag kom min personvalsfolder ut i Vislandaområdet. För er som inte bor i denna metropol kan läsa den i sin helhet på följande länk: http://www.alvesta.centerpartiet.se/pdf/Thomas_valet.pdf

Trevlig läsning! Glöm inte att kryssa för din kandidat den 19 september!

Följande synpunkter har jag på att Alvesta vårdcentral nekats mer psykologresurser.

Som Smålandspotsen rapporterade den 23/7 har Alvesta vårdcentral nekats mer psykologresurser, som främst ska kunna jobba med de ensamkommande flyktingbarnen. Detta ställer jag mig starkt frågande till.
Landstinget Kronoberg har under en längre tid haft ambitionen att patienten ska stå i centrum och samtidigt har stora satsningar gjorts för det goda livet i Kronoberg. För mig innefattar detta att Landstinget ska erbjuda rätt vård på rätt ställe vid rätt tid. Att då konsekvent hänvisa till att de ensamkommande flyktingbarnen är ett kommunalt ansvar tycker jag är svagt.

Detta av främst tre anledningar. För det första, som också framgick av artikeln får de vända sig till specialistvård inom BUP, om så skulle behövas vilket ändå blir landstingets ansvarsområde. För det andra tror jag att oavsett vad det handlar om, så tjänar både patient och vårdgivare på att insatser ges tidigt för att så långt som möjligt undvika specialistvård. För det tredje, vilket jag tycker är minst lika viktig är hur vi i Kronoberg välkomnar och tar hand om de som bor här och vill leva det goda livet i Kronoberg.

Jag hoppas att detta är en fråga som kan diskuteras vidare för att nå en lösning som kommer att sätta patienten och inte ansvarsområden i centrum.

I går presenterades centerpartiets valmanifest under de pågående valkonventet i Stockholm. Det är ett manifest som tar ställning för människan och inte de system som finns bara för att….. Mer om detta kommer senare. Här nedan finns ett inlägg i debatten vad Centerpartiet gör för att försöka lösa ungdomsarbetslösheten.

Ungdomsarbetslösheten är ett systemfel

 Att Sverige är ett av de länder med högst arbetslöshet bland ungdomar är inte okej. Av flera anledningar är det helt oacceptabelt. Dels är det ett fruktansvärt slöseri med människors vilja och förmåga att bidra till vårt gemensamma samhälle. Vi tror på människan och där med även ungdomar att vi vill vara med och bidra till ett bra samhälle med ekonomisk och hållbar trygghet. Detta är en fråga som Centerpartiet redan förra valet 2006 såg som en stor utmaning, tyvärr är den lika aktuell nu 2010. Detta kan man till viss del säga är på grund av den stora ekonomiska kris som vi sett runt om i världen de senaste åren men faktum är att vi tror att det är ett mer grundläggande systemfel. Vi är det parti som aktivt kommer att jobba för att ändra detta system.

 Centerpartiet har fyra konkreta förslag på åtgärder som vi genomföra under nästa mandatperiod. För det första handlar det om att förändra lagen om anställningsskydd som infördes för snart 30 år sedan och har fyllt en viktig funktion men vi måste också inse att saker och ting förändras. När vi nu ser att denna lag är en av de faktorer som hindrar ungdomar att få fotfäste på arbetsmarknaden måste något göras. LAS måste reformeras!

 Det andra förslaget Centerpartiet har är något som 9 av 10 ungdomar tycker är bra nämligen lägre ingångslöner. Både vi och en stor del av landet ungdomar tycker att det viktigast är att få ett jobb än en hög lön. Detta innebär också yrkeslivserfarenhet automatiskt uppgraderas och påverkar din lön.

 Även landets utbildningar måste få en tydligare koppling till näringslivet. Praktik, entreprenörskap på schemat, ung företagsamhet mm bör vara en naturlig del i skolans alla nivåer. 

 Sist men inte minst måste ungdomar företagsamhet och innovationer uppmuntras och stöttas. Detta kan göras till exempel genom en motsvarighet till CSN nämligen CFN. Vilket i korthet betyder att nystartade företag av unga personer ska kunna ta fördelaktiga lån via en central nämnd. Vi tycker att det ska vara möjligt att låna till levnadsomkostnader under företagets uppstart.

 Centerpartiet viktigaste utgångspunkt är att det är bättre med en fot inne på arbetsmarknaden än två utanför. Vi vill ge människor möjligheten att ge drömmen en chans!

 Thomas Haraldsson, Riksdagskandidat (C)

Vislanda

Isak Engqvist, Riksdagskandidat (C)

Fjärhult

Ursäkta min dåliga uppdateringar. Läs texten av Tomas Ledin så förstår ni vad jag gör för tillfället:) Jag jobbar även en del jobb på Ica.

Artist : Tomas Ledin
Title : Sommaren är kort
-----------------
inte ett moln
så långt ögat kan nå
inte en droppe regn
på flera dar
med en glass i min mun
å i sandaler av plast
går jag i solen
och tänker på dig
ljusblåa dagar
seglar förbi

Sommaren är kort
de mesta regnar bort
men nu är den här
så ta för dig
solen skiner idag
hösten kommer snart
de går med vindens fart
så lyssna på mig
solen skiner
kanske bara idag

vattnet är varmt
och luften står still
jag sitter i skuggan
läser gårdagens blad
snart är det dags
för ett hopp i de blå
få bort sanden mellan tårna
å svalka min kropp

Sommaren är kort
de mesta regnar bort
men nu är den här
så ta för dig
solen skiner idag
hösten kommer snart
de går med vindens fart
så lyssna på mig
solen skiner
kanske bara idag